O výrobě

FSCN2427Řemeslná výroba

Každý řemeslný výrobek je zhmotněním umu, který se buduje léta, péče, která roste z lásky k řemeslu, a především času, který je nezbytný k jeho zhotovení. To ale platí již o materiálech, které si ke své práci vybírám. Tohle všechno se péčí a pílí mění v artefakty, které s sebou nesou trochu z pastevce ze Skandinávie, koželuha z Toskánska a v neposlední řadě i trochu z řemeslníka z Čech.

Je v posledku neobyčejná čest a radost moci tomuto dlouhému procesu malých podnikatelů a rodinných firem propůjčovat formu a funkci. Skutečně ruční práce je pak způsob, jak se tohoto příběhu opravdu dotknout a s respektem jej vyprávět dál. Protože ruční práce si nutí čas, nutí si poznat daný materiál. Zároveň ale umožňuje jej dále zpracovat, zpracovat s citem a důstojností, kterou nepersonální průmyslová výroba nemůže nabídnout.

V mém procesu výroby proto nenajdete žádné stroje. Investuji do těchto materiálů svůj čas, abych je ručně nařezal, ručně sešil, ručně vyleštil a zhmotnil tyto testamenty umu, péče a času, který do nich již byl investován, aby mohly vyprávět svůj příběh o shodě hodnot mezi tím pastevcem, koželuhem a konečným zákazníkem. 

 

Tradiční materiál

Pracuji zásadně s přírodními materiály, což jsou především třísločiněné usně, lněné nitě, lepidlo z rybího klihu nebo přírodní alternativy usně

Zpět do obchodu