O mně

O mně 

                K výrobě z usně jsem se dostal náhodou, takříkajíc mi osudově zazněla z rádia. Byl jsem zrovna čerstvým studentem filosofie, když mě tato okolnost přiměla ke svým studiím přibrat ještě učení kožedělné výroby na učilišti. To mi poskytlo teoretické zázemí a dozor zkušené mistryně, která mě v počátcích vedla. Na druhou stranu jsem po tři roky byl svázán zastaralými výrobními postupy a státním studijním plánem, což poněkud omezovalo možnosti rozvíjet se směrem, kterým jsem se sám chtěl ubírat.

                V následujícím období jsem se poněkud potýkal s nezkrocenou vizí a cílením na koncept, kterého bych se chtěl přidržet, což vedlo ke značně nesourodým výrobkům. Toto období mi přineslo mnoho praktických zkušeností, které jsem nakonec aplikoval ve své výrobě. Snížil jsem tak počet produktů, ale zvýšil kvalitu zpracování každého z nich. Při navrhování pak vycházím ze vzorů ověřených časem, které upravuji pro současnou dobu a současné potřeby.

 

Materiál

                Své výrobky vyrábím z těch nejlepších usní z Toskánska. Pracuji výhradně s třísločiněnými materiály. Při činění tohoto materiálu (mechanicko-chemickému procesu přeměny kůže na useň) jsou používány především nebo výhradně přírodní třísloviny.

 

Výroba

                Při výrobě neužívám elektrizovaných nástrojů, každý úkon provádím ručně, neboť v rukách je cit. K tomu používám celou řadu různých tradičních i moderních ručních nástrojů. Při této práci dbám na detail provedení.

                Podstatným rysem ruční kožedělné výroby je ruční šití. Jeho steh je v porovnání se strojním stehem, odolnější, neboť nit prochází skrz materiál a v jednom stehu je vedena z líce a v druhém z rubu, zatímco u strojního šití je spodní nit vedena jen z rubu, zatímco horní nit jen z líce. Strojní šev se tak snáze párá. K šití používám kvalitní, voskované, lněné nitě, původem z Francie.

 

Balení

                Stejně jako z přírodních materiálů vyrábím, tak do nich rovněž balím. Kde to možnosti dovolí a okolnosti vyžadují, recykluji již jednou použité materiály. Balení je personalizováno na jméno objednavatele nebo jméno uvedené do poznámky.

IMG_0768