Technologický postup

V tomto poněkud technickém příspěvku bych chtěl představit technologický postup výroby mé klasické peněženky. Čtení to nebude zrovna záživné, ale určitě ilustrativní a pro někoho snad nápomocné při vlastní tvorbě. Úvodem je již jen třeba říct, že se jedná o nedokonalý a stylizovaný technologický postup pro účely blogu a ilustraci postupu výroby. To znamená, že některé kroky mohou chybět (např.: ořezávání hran po jejich slepení), být nevhodně spojené nebo nevhodně nespojené.

 

Díly: hlavní díl, přepážka, 2x malá přepážka, přední kapsa na kartu, druhá kapsa na kartu, třetí kapsa na kartu, přední díl míncovky, zadní díl mincovky s klopou, podložení klopy, 2x bok mincovky, přeložení druku

 

Krok Název kroku   Díly   Popis kroku
1. Výběr světlého materiálu   -   Je třeba vybrat vhodnou část materiálů ideálně bez kazů, v místě s adekvátní pevností vzhledem k části, na kterou bude daný kus použit
2. Přenesení šablon   Hlavní díl, přepážka, 2x malá přepážka, přední kapsa na kartu, třetí kapsa na kartu, přední díl mincovky   Přenesení lepenkových šablon pomocí šídla (obrytí) na materiál
3. Vyřezání   Hlavní díl, přepážka, 2x malá přepážka, přední kapsa na kartu, třetí kapsa na kartu, přední díl mincovky   Vyřezání přenesených dílů pomocí různých nožů na různé řezy. Mnohdy je díl nejprve vyřezán hrubě a až později jsou vyřezány detaily
4. Výběr tmavého materiálu   Druhá kapsa na karty, 2x bok mincovky, Zadní část mincovky s klopou, podložení klopy   Stejný jako první krok
5. Přenesení šablon   Druhá kapsa na karty, 2x bok mincovky, Zadní část mincovky s klopou, podložení klopy   viz. krok 2
6. Vyřezání   Druhá kapsa na karty, 2x bok mincovky, Zadní část mincovky s klopou, podložení klopy   Viz. krok 3
7. Vyznačení dírek   Přední díl mincovky, podložení klopy   Přenesení značek pro dírky na vyřezané díly, do kterých se posléze bude montovat kování (druk)
8. Vyseknutí dírek   Přední díl mincovky, podložení klopy   Vyseknutí vyznačených dírek
9. Škrábání   Přední kapsa na karty, 2x malá přepážka, přední strana mincovky, zadní kapsa mincovky s klopou   Poškrábání hran, které bude třeba slepit (protože lepidlo na hladkých plochách nedrží)
10. Kosení   2x malá přepážka    Kosením se ztenčuje díl nebo jeho část. V tomto případě se kosí spodní část přepážek, aby byla peněženka co nejtenčí.
11. Čárkování   Přední díl mincovky, Přední kapsa na karty, druhá kapsa na karty, třetí kpsa na karty, 2x bok mincovky   Pomocí horkého kovového čárkovače jsou očárkovány vnitřní namáhané hrany, aby se materiál zatáhl a vytvořil pevnější hranu.
12. Začišťování hran   Přední díl mincovky, Přední kapsa na karty, druhá kapsa na karty, třetí kpsa na karty, 2x bok mincovky   Aplikace vody na hranu
13. Hlazení   Přední díl mincovky, Přední kapsa na karty, druhá kapsa na karty, třetí kpsa na karty, 2x bok mincovky   Leštění dřevěným nástrojem. Hrana se stává hladkou pomocí tlaku a tepla
14. Začišťování hran   Přední díl mincovky, Přední kapsa na karty, druhá kapsa na karty, třetí kpsa na karty, 2x bok mincovky   Aplikace finishe na hranu
15. Hlazení   Přední díl mincovky, Přední kapsa na karty, druhá kapsa na karty, třetí kpsa na karty, 2x bok mincovky   Leštění dřevěným nástrojem. Hrana se stává hladkou pomocí tlaku a tepla
16. Vyznačení šití   Druhá kapsa na karty, třetí kapsa na karty   Pomocí šídla se od hrany vyznačí rovnoběžná čára pro šití na spodní straně (skryté straně) mincovek
17. Proražení dírek   Druhá kapsa na karty, třetí kapsa na karty   Proražení dírek na šití
18. Kosení   Druhá kapsa na karty, třetí kapsa na karty   Zkosení v oblasti šití, aby se zamezilo vystupování obrysu na dalších kapsách.
19. Přenesení šití   druhá kapsa na karty, třetí kapsa na karty, malá přepážka   Seskladání levé strany penženky a přenesení proražených dírek na šití na malou přepážku
20. Proražení dírek   malá přepážka   Proražení přenesených dírek
21. Sešití   Třetí kapsa na karty, malá přepážka   Sešití třetí kapsy sedlářským obouručním stehem
22. Zaklepání   Třetí kapsa na karty, malá přepážka   Zaklepání stehů
23. Sešití   Druhá kapsa na karty, malá přepážka   Sešití druhé kapsy sedlářským obroučním stehem
24. Zaklepání   Druhá kapsa na karty, malá přepážka   Zaklepání stehů
25. Lepení   Přední kapsa na karty, druhá kapsa na karty, třetí kapsa na karty   Slepení levé části peněženky pomocí rybího klihu
26. Vyznačení šití   Přední kapsa na karty, druhá kapsa na karty, třetí kapsa na karty   Vyznačení rovnoběžné linie šití s pravou hranou
27. Proražení dírek   Přední kapsa na karty, druhá kapsa na karty, třetí kapsa na karty   Proražení dírek na šití
28. Sešití   Levá strana peněženky   Sešití práve hrany levé strany peněženky
29. Zaklepání   Levá strana peněženky   Zaklepání stehů
30. Řezání   Přední díl mincovky   Rozříznutí vyklápecí plochy mincovky
31. Montáž druku   Přední díl mincovky, spodní část druku   Zanýtování spodního dílu druku
32. Začišťování hran   Přední díl mincovky   Aplikace vody na hrany
33. Hlazení   Přední díl mincovky   leštění dřevěným nástrojem. Hrana se stává hladkou pomocí tlaku a tepla
34. Začišťování hran   Přední díl mincovky   Aplikace finishe na hrany
35. Hlazení   Přední díl mincovky   leštění dřevěným nástrojem. Hrana se stává hladkou pomocí tlaku a tepla
36. Vyznačení šití   Přední díl mincovky, 2x bok mincovky   Vyznačení šití na rozříznutých hranách mincovky a jedné vnitřní a jedné vnější hraně obou boků mincovky
37. Proražení dírek   Přední díl mincovky, 2x bok mincovky   Proražení dírek na šití
38. Kosení   2x bok mincovky   Kosení zrcadlových hran mincovky
39. Sešití   Přední díl mincovky, 2x bok mincovky   Sešití každého boku k jedné rozříznuté hraně
40. Zaklepání   Přední díl mincovky, 2x bok mincovky   Zaklepání stehů
41. Přenesení šití   Přední část mincovky, zadní díl mincovky s klopou   Přenesení vnější rozříznuté hrany na zadní díl s klopou
42. Proražení dírek   Zadní díl mincovky s klopou   Proražení dírek na šití
43. Kosení   Zadní díl mincovky s klopou   Zkosení zadního dílu s klopou, aby se změnšil oběm peněženky
44. Sešití   Přední část mincovky, zadní díl mincovky s klopou   sešití mincovky
45. Zaklepání   Přední část mincovky, zadní díl mincovky s klopou   Zaklepání stehů
46. Vyseknutí kroužku   Přeložení druku   Vyseknutí kroužku usně ze zbytku usně, který bude sloužit ke skrytí druku, aby jeho obrys nevystupoval na klopě.
47. Kosení   Přeložení druku   Zkosení přeložení druku, aby obtisk druku na klopě nebyl tak výrzaný
48. Vyseknutí dírky   Přeložení druku, podložení klopy   Vyseknutí dírky pro vrchní díl druku
49. Montáž kování   Podložení klopy, Vrchní díl kování   Montáž vrchního dílu druku
50. Lepení   Přeložení druku, podložení klopy, zadní díl mincovky s klopou   Nalepení přeložení druku a podložení klopy na klopu
51. Vyznačení šití   Přeložení druku, podložení klopy, zadní díl mincovky s klopou   Vyznačení rovnoběžné linie šití  kolem klopy
52. Proražení dírek   Přeložení druku, podložení klopy, zadní díl mincovky s klopou   Proražení dírek na šití
53. Sešití   Přeložení druku, podložení klopy, zadní díl mincovky s klopou   Sešití klopy mincovky
54. Zaklepání   Přeložení druku, podložení klopy, zadní díl mincovky s klopou   Opatrné zaklepání stehů kolem vrchního dílu druku na klopě
55. Řezání   Mincovka   Ořezání hran klopy a její zůžení
56. Broušení   Mincovka, levá část peněženky   Broušení hra  více dílců a křivek
57. Začišťování hran   Mincovka, levá část peněženky   Aplikace vody na hrany
58. Hlazení   Mincovka, levá část peněženky   leštění dřevěným nástrojem. Hrana se stává hladkou pomocí tlaku a tepla
59. Začišťování hran   Mincovka, levá část peněženky   Aplikace finishe na hrany
60. Hlazení   Mincovka, levá část peněženky   leštění dřevěným nástrojem. Hrana se stává hladkou pomocí tlaku a tepla
61. Lepení   Mincovka, malá přepážka   nalepení mincovky na malou přepážku
62. Vyznačení šití   Mincovka, malá přepážka   Vyznačení šití na levé straně pravé části peněženky
63. Proražení dírek   Mincovka, malá přepážka   Proražení dírek na šití
64. Sešití   Mincovka, malá přepážka   sešití pravé části peněženky
65. Zaklepání   Mincovka, malá přepážka   zaklepání stehů
66. Broušení   Pravá část peněženky   Broušení hra  více dílců a křivek
67. Začišťování hran   Pravá část peněženky   Aplikace vody na hranu
68. Hlazení   Pravá část peněženky   leštění dřevěným nástrojem. Hrana se stává hladkou pomocí tlaku a tepla
69. Začišťování hran   Pravá část peněženky   Aplikace finishe na hranu
70. Hlazení   Pravá část peněženky   leštění dřevěným nástrojem. Hrana se stává hladkou pomocí tlaku a tepla
71. Lepení   Levá část peněženky, pravá část peněženky, přepážka   Nalepení obou částí na přepážku
72. Vyznačení šití   Vnitřní část peněženky   Vyznačení rovnoběžné linie šití  kolem slepených vnějších hran peněženky
73. Proražení dírek   Vnitřní část peněženky   Proražení dírek na šití
74. Přenesení šití   Vnitřní část peněženky, hlavní díl   Přenesení proražených dírek z vnitřní části peněženky na hlavní díl
75. Proražení dírek   Hlavní díl   Proražení dírek na šití
76. Sešití   Vnitřní část peněženky, hlavní díl   Sešití dohromady vnitřní části a hlavního dílu
77. Zaklepání   Vnitřní část peněženky, hlavní díl   Zaklepání stehů
78. Ořezání   Peněženka   Ořezání hran peněženky, aby hrany byly hladké a rohy kulaté
79. Broušení   Peněženka   Broušení hra  více dílců a křivek
80. Začišťování hran   Peněženka   Aplikace vody na hrany
81. Hlazení   Peněženka   leštění dřevěným nástrojem. Hrana se stává hladkou pomocí tlaku a tepla
82. Začišťování hran   Peněženka   Aplikace finishe na hrany
83. Hlazení   Peněženka   leštění dřevěným nástrojem. Hrana se stává hladkou pomocí tlaku a tepla
84. Voskování   Peněženka   Voskování hran peněženky včelím voskem pro zvýšení životnosti namáhaných hran
85. Krémování   Peněženka   Krémování peněženky přírodními oleji a vosky
86. Balení   Peněženka   Orazítkování krabičky a zabalení peněženky

 

Zpět do obchodu